Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

8000 tệ mới phang nỗi em