Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Chia sẻ chung 1 con ngựa giữa hội chị em