Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Lấy máy rung chọc vào lỗ đít