Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Ở tù vẫn bị quản ngục chăm sóc